Copyright © 2000 - 2006 by A905, 2006. All rights Reserved.
A905 and Creatinglight are a registrated Trademarks.
Web and contents are updated by PLANET HOLLYWOOD AB and Pontus Plaahn,
Stockholm, Sweden. SEPTEMBER 2006LYSTECH LYSTRÅD

Patenterat system för led -och nödbelysning –för ökad säkerhet under utrymning vid strömavbrott, brand etc. på tex. Sjukhus, skolor, köpcentrum, hotell, tunnlar och cruises.

BESKRIVNING
Aktivt lysande golv- och väggslinga för markering av utrymningsvägar och nödutgångar. Tråden kan lätt formas till pilmarkering för riktning och läggas runt dörrar. Lystråden lyser med oförminskad styrka under lång tid. Lystråden aktiveras via elbox med batteri-backup. Aktiveringen sker vid tex. Strömavbrott,brandlarm,röklarm,etc. Aktivering kan även ske på andra sätt enligt kundens önskemål.

MONTAGE OCH KONTROLL
Lystråden profileras i golv och på vägg, handledare. Tråden fräses ner/in 4-5mm oberoende av ytskikt, eller lägges in i en spårad lamell slagtålig brand-rökgas kvalitet VO . Inkoppling av lystråden skall ske av behörig installatör, kontakt A905 Keith Ehlén / Creatinglight. Regelbunden kontroll skall genomföras.

FÄRGER  Grön,röd eller vit

GODKÄNNANDE
Lystråden är Typgodkänd av SITAC 0164/01. Tillverkningskontroll sker av NEMKO. Lystråden är CE-märkt.Vid dubbeldragning uppfyller Lystråden kraven i IMO A. 752(18) §8 Lystråden uppfyller krav enligt IP67.

REFERENSER
SL, Hornstull T-banestation, teknik/rulltrappor, Stockholm
Det Nya Operahuset  under uppförande, Oslo. Norway  www.creatinglight.com
Borre Havarivernskole Tønsberg Norway.   www.creatinglight.com


TEKNISK BESKRIVNING
Inspänning
V
6V-400V AC/DC
Driftspänning
V
110/400Hz
Strömstyrka
V
0,05A per 100m
Insulation
V
4000V Complies with IEC 335-1
Flampunkt
850C° Complies with IEC 335-1
Lagringstemperatur
-40C° to 80C°
Optisk våglängd
nM
505nM at 400Hz
Diameter
mm
3,2mm Ø, 5,0mm Ø
Dynamisk
nF
5,3-7,5nF/m
Brinntid
h
min. 12 000h
Illuminance (dikt an.) *1
Lux
min 66
Illuminance *2
med
15,4 at 100cm distance
TECH INFO - LYSTRÅD

*1 SP Report MtoF412313
*2 SP Report MtoF412313

PARTNERS
PARTNERS
HEM
HISTORIA
BILDER
ARKIV
OM OSS
HMS
(C)
TEKNISK INFO
PARTNERS